-

  
Kullanıcı : Şifre : Güvenlik :887415 Hatırla : Gizli :

  Medyum,Yıldızname,Tarot,Fal,Aşk,,Bağlama,Nazar,Vef Forum || Dualar
   Kenzül-Arş ve Kadeh Duası

MedyumNehir
[Genel sorumlu]Mesaj sayısı : 888
Giriş sayısı : 57
Konu puanı : 0  Toplam P : 0
Konuya Puan ver
Üye bilgileri
Küçültülmüş Resim Büyütmek için Üzerine Tıklayın!
Bağlantı adresi Sadece üyeler içindir!

Kenzü'l-Arş ve Kadeh Duası

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'den rivâyet edilmistir. Şöyle buyuruyor......
"Cebrail bana dediki: “Ey Muhammed, kim ömründe bir kere bu duayı okursa, Allah´ü Tealâ,  onu kıyâmet gününde yüzü ayın ondördü gibi parlak haşreder. Hatta bütün insanlar, onu bir peygamber veya melek sanırlar. Ben ve sen, onun kabrinin üzerinde dururuz.

Ona hesapsız ve azapsız, üzerine binip Cennet'e girmesi
için Cennet'ten bir "Burak" getirilir. Sırat Köprüsü'nden şimsek gibi geçer. Onun günâhı, denizlerden suyundan, yağmurların damlasından, agaçların yapraklarından, kumların adedinden, taşlardan daha fazla olsa bile, kendisine kabul olunmuş (nafile) hac ve bin umre sevabı yazar.

Korkan kimse olursa; Allah (c.c.), onu onu korktuğundan emin kılar. Susayan kimse okursa; Allah, onun susuzluğunu giderir. Aç olan okursa, giyindirir. Hasta okursa şifa verir. Hastanın üzerine okunursa,hastalığından kurtulur. Dünyâ veyahut ahiret ihtiyaçlarından okursa; Allah, istediğini verir. Bir düşmandan veyâ sultandan korktuğu için okursa; ,Allah, onların şerrinden korur ve Allah´ın mahlukâtından gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulaşmadan meneder.

Borclu olan okursa; Allah, onu borcunu ödemeye muvaffak kilar. Hiç kimseye muhtâç olmaz. Eğer onu, hasta olan yazıp üzerinde taşırsa, iyileşir. Kadın taşırsa, kocası ona ikrâm eder. Cinden, insden ve şeytandan, sancı ve hastalıklardan emin olur. Kayıp ise ailesine sağ sâlim kavuşur: Bu duayı okuyan için; cin, melek istigfâr ederler. Ömrü, bereketli olur.
Kim 5 defa bu duayı okursa, Peygamber Aleyhisselam'ı rüyasında görür."

Ebu Bekir Siddik:

“Gece olsun gündüz olsun bu duayı okudum. Peygamber Aleyhisselam´i rüyâmda gördüm.“
buyurur.

Hz. Ömer de şöyle buyurur:

"Hiçbir hâcetim olmadi ki, onun icin bu duayı okuyayım da giderilmesin."

Hz. Osman (R.A.)diyorki:

“Ben, Kur´an-ı Kerim´i ezberleyemezdim. Resul´u Ekrem (s.a.v)´e bu hususu şikâyet ettim. Bana bu duâyı ögretti. O'nu okuduğumda, Kur´an-ı Kerim´i ezberlemeyi başardım."

Hz. Ali (Kerremullahü Vechedü) buyuruyor ki:

"Ben, bu duayı okuduğum vakit, düşmanıma galebe çalardım. Kim ki
Bağlantı adresi Sadece üyeler içindir!'yı, Bağlantı adresi Sadece üyeler içindir!'ni, Bağlantı adresi Sadece üyeler içindir!, Bağlantı adresi Sadece üyeler içindir! ve Bağlantı adresi Sadece üyeler içindir!ni 3 kere okuyup (ardından) bu duayı okursa; Allah, onu karşılaştığı bütün varlıkların şerrinden korur ve her türlü hastalıktan, her zâlimin şerrinden onu emin kılar ve bütün isteklerini verir. Kim ki, okuduğu gibi onu yazıp üzerinde taşırsa ve kim ki başının altına koyup uyursa; Allah´ü Tealâ, o kimsenin malından, çalınan ve evinden kaçanı geri iâde eder. (ihlasla) Akan suya okursa, su durur, yâhud yanan ateşe okursa ateş söner. Dağın üzerine okursa, dağ paramparca olur. Kim ki, 2 rekat Bağlantı adresi Sadece üyeler içindir! her rekatında Bağlantı adresi Sadece üyeler içindir! ve bir de Bağlantı adresi Sadece üyeler içindir! okuyup selam verdikten sonra
bu duayı okursa dünya ve ahirete ait ne isterse, tüm istediklerine nâil olur. Bu duanın fazileti sayılmayacak kadar çoktur. Duâ, budur.

Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahim. Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübin. Lâ ilâhe illellâhül hakemül adlül metin. Rabbüna ve rabbü abainel evvelin. Lâ ilâhe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. Lâ ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi veyümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir. La ilahe illellahü sükran li ni´metih. La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih. Ve sübhanellahi tenzihen li azametih.. Es´elükellahümme bihakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya Râb. Ve bi hakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke yâ Râb. Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke yâ Râb. Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke yâ Rab:Ve bihakkismikel mektubiala keffi azraile aleyke yâ Râb. Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke yâ Râb. Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke yâ Rab. Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke yâ Rab. Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke yâ Rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke yâ Râb. Ve bihakkismikellezikavveyte bihi hameletel arsi aleyke yâ râb. Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke yâ Râb. Ve bihakkismike ilâ münteha rahmetike ala ibadike aleyke yâ Râb.Ve bihakki temami kelamike aleyke yâ Râb. Ve bihakkismikellezinadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke yâ Rab. Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehüminezzebhi aleyke yâ Rab.Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke yâ Râb. Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedtealeyhi basarahu yusufe aleyke yâ Râb. Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke yâ Râb. Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke yâ Râb. Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke yâ Râb. Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme feahyeyte lehül mevta aleyke yâ Râb.Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke yâ Râb. Ve bihakkismikellezinadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke yâ Râb. Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke yâ Râb. Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke yâ Râb. Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.Inneke entel kerimül kebiru. Hasbünellahü ve ni´mel vekil. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azim. Ve sallallâhü âlâ seyyidinâ Muhammedin ve âlâ âlihi ve sahbihi vesellem.

Anlamı

Melik (kral), Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır. Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.
Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur!da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah efendimiz Muhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın!

--------------------
Degerli         Medyum Nehir   konuklari
Site üzerinden simdilik bize ulasacaginiz tek yol mail adresimizdir.Hakverirsiniz ki hocamiza her konuda çok yogun sorular yagmakta ve hocamiz ne yazikki tek tek herkese cevap verememektedir.Bu nedenle lütfen sorularinizi mail olarak bizlere bildirin.Hocamiz sizlere en kisa zamanda dönecektir.Bu durumdan dolayi siz sayin ziyaretçilerimizden özür dileriz pek yakin zamanda sizlere bize daha rahat ulaşabileceginiz bir irtibat telefonu vermek için çalişmalarimiz devam etmektedir..Lütfen hiç kimse hocamiza sorununu yazmaya çekinmesin.Unutmayinki MeDYuM NeHiR Hoca nin tek amaci siz zorda kalmis müslüman kardeşlerine yardim etmektir.Hocamiz kendisine ulaşan mail sirasina göre sizlere cevap vermeye çalismaktadir.Allaha emanet olun..Saygilarimizla

Gizlilik Sorumlulugu

Sevgili Kardeslerim;
Bizlerle paylasmis oldugunuz yada paylasacaginiz tüm konularin hassasiyetinin
son derece farkindayiz.Bu hassasiyetiniz ve bize olan güveniniz için hepinize ayri ayri tesekkür ederim.Biz bu bilinçle yola çiktik
ve aldigimiz bu sorumlulukla sizlere en iyiyi vermeye gücümüz yettigi ölçüde yardimci olmayi amaç edindik.Gizlilik politikasinda sizi temin ederimki en az sizin kadar sizler için bu konuda hassasiz..Kalbiniz lütfen rahat olsun

                  ÖNEMLİ LÜTFEN OKUYUNUZ

Sevgili dostlarim.Bana mail ile soracaginiz her türlü sorunuzda mümkünse 1 adette fotografinizi gönderiniz.Yildiznamesine baktigim insanlarin mümkün oldugunca resimlerini göndermeleri iyi olur.Resimleriniz konusunda rahat olun sadece yildiznamenize bakarken lazim oldugu için istiyorum , yoksada problem degil bunu tamamen size birakiyorum.Ama tercihim olmasi yönünde..

Bir kimse "Ben medyumum" diyorsa, bütün cinler alemini yolda, sokakta, evde, kisacasi her yerde görür. Yanlis fetva insani dinden çikarir. Yanlis insanlara, falda eger kisi mekan vede yer tarif edemiyorsa sakin o falcilara  sakin inanmayin. insanlari nifaka, ayriliga, huzursuzluga götüren, hiçbir seyi görmeyen, bilmeyen, tamamen tahmin, varsayimla ünlü bir medyum havasina giren, falci ve medyum oldugunu söyleyen ün sahibi bir çok insanlarla karsilastim.vede bildikleri yanildiklarina yetmiyor.
 
Yildizname-i  ye Bu ilim üzerinde 24 senedir verdigim emekler, hiç bir zaman bosa çikmadi. Bana ulasan kardeşlerimin her türlü baglilik, rizk, evlilik, ruhi bunalim, diger alemlere bagli çeşitli hastaliklariyla yakindan ilgilendim.

Evlenemeyen evlatlarimizin evlilik kismetlerinin açilmasi, büyü, nazar (Göz degmesi) ve en önemlisi evini terk eden, işi bozulan, aile huzurlari bozulan, çesitli huzursuzluk ve dertleri olan kardeslerimizin huzura kavusmasina vesile oldum.
 

Degerli Ziyaretçilerimizden bizleri arayanlarin büyük çogunlugu yapilan kötü büyülerden hatta Papaz büyülerinden dert yanmaktadirlar.. Bu sebepten dolayi bu konuda yazilmiş birçok Arapça eserleri inceleyerek büyü çözümü ile ilgili 'GiZLi SIRLARIN KESFi / PAPAZ BÜYÜSÜ VE KARABÜYÜYE SON' yapmis oldugum arastirmalar vede calismalarimla artik son veriyorum ALLAH in izni ile

MSN irtibat numaramız vede bize ulasacagınzı adresler

medyumnehir@windowslive.com  

17.10.2009 21:13:38
                               Oy : 0-Puan : 0

     

Forum son 5 K. & Benzer K.
Açan
Forum istatistikleri
Forumdaki 2 Kategoride 43 Forum var, Bu forumlara açılan 888 Konuya 2 Cevap yazıldı..
Üye :  Misafir : 2 Toplam : 2 Rekor :
Aktif Üyeler  Aktif üye yok..
Genel Sorumlu - Yönetici - Forum Yöneticisi - Editör - VIP Üye
İyiki Doğdunuz Nice yıllara.. Bugün Doğan yok!

2005 2009© Copyright medyumnehir.com/medyumnehir.net Medyum,Yıldızname | Tarot | Fal Aşk ile Bağlama, Nazar, Vefk, Muska Medyum,Hoca)
Website motorumuz © 2007 AspSitem Medyumnehir.com/Medyumnehir.net
Bu sayfa: 0,44 saniyede yorumlandı.
 

web analytics  ToplistLink Ekle 2al.org link Sitesi, Faydalı Siteler. Site Ekle, Toplist